لیگ ملت‌های والیبال 2019 مرحله مقدماتی

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 ایران 21 8 7 1 4 2 1 1 0 0 23 7 3.286 720 657 1.096
2 روسیه 20 8 7 1 3 3 1 0 1 0 22 8 2.750 720 647 1.113
3 برزیل 19 8 7 1 3 1 3 1 0 0 23 10 2.300 779 687 1.134
4 فرانسه 19 8 6 2 1 5 0 1 1 0 21 11 1.909 751 690 1.088
5 ایتالیا 18 8 6 2 3 3 0 0 1 1 19 9 2.111 681 610 1.116
6 آمریکا 13 8 4 4 0 4 0 1 1 2 15 16 0.938 716 694 1.032
7 کانادا 12 8 4 4 2 1 1 1 2 1 16 15 1.067 697 704 0.990
8 لهستان 12 8 4 4 1 2 1 1 3 0 17 16 1.063 745 734 1.015
9 صربستان 10 8 4 4 0 0 4 2 2 0 18 20 0.900 795 822 0.967
10 آرژانتین 10 8 3 5 2 1 0 1 3 1 14 16 0.875 697 690 1.010
11 ژاپن 8 8 3 5 1 1 1 0 3 2 12 18 0.667 675 692 0.975
12 بلغارستان 8 8 3 5 0 1 2 1 2 2 13 20 0.650 724 758 0.955
13 پرتغال 7 8 2 6 1 1 0 1 1 4 9 19 0.474 582 670 0.869
14 آلمان 5 8 2 6 0 0 2 1 2 3 10 22 0.455 692 758 0.913
15 استرالیا 6 8 1 7 1 0 0 3 3 1 12 21 0.571 697 767 0.909
16 چین 4 8 1 7 1 0 0 1 0 6 5 21 0.238 524 615 0.852
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.