بازی‌ حفاری اهواز - گیتی‌پسند‌

لیگ برتر فوتسال لیگ برتر هفته 2

حفاری اهواز

3 0

گیتی‌پسند‌

17:00 1398/04/19

بازی های رو در روی حفاری اهواز و گیتی‌پسند‌

لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

0
5

گیتی‌پسند‌

16:00
1397/12/02
لیگ برتر فوتسال

گیتی‌پسند‌

2
3

حفاری اهواز

16:00
1397/11/26
لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

4
7

گیتی‌پسند‌

16:00
1397/10/27
لیگ برتر فوتسال

گیتی‌پسند‌

3
2

حفاری اهواز

18:00
1397/07/19